Är du i behov av stöd?

Vi förstår att studentlivet kan vara en utmanande resa, och att det ibland kan uppstå situationer där du behöver extra stöd och hjälp.


Malmö universitet har studenthälsan som finns till hjälp.

De hjälper dig med frågor och bekymmer som rör din hälsa, ditt mående och dina studier. Här kan du komma i kontakt med kurator eller sjuksköterska. All kontakt med oss är frivillig, kostnadsfri, sekretessbelagd och blir journalförd. Vi erbjuder också kurser, grupper, föreläsningar, filmer och podd. 


Detta kan du boka tid för:

  • Stödsamtal kring din hälsa, studier och livet i övrigt
  • Hälso- och sjukvårdsguidning
  • Stöd för hållbara levnadsvanor
  • Samtal om sexuell hälsa eller STI-testning
  • KBT-baserad guidad självhjälp för studiestress

De tar emot fysiska besök på Studentcentrum, men också samtal via telefon eller videosamtal. Om du får problem med bokningen kan du ringa eller skicka mejl tillstudenthalsan@mau.se.


Du kan även besöka hemsidan studenthalsa.se där du

kan som studerar på högskola och universitet få tips och råd för att må bättre.


Vi som kår erbjuder olika former av stöd, exempelvis ekonomisk, konflikthantering och mer. Om du känner att du behöver stöd med något eller om du har frågor om vad du kan få hjälp med kan du kontakta Katja Schmidt som är vår Vice Ordförande och studentombud via mail: viceordforande@kaftis.se