Malmö Odontologiska studentkårs funktion

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande,  näringslivsansvarig, kassör, sekreterare,
pr-ansvarig, två ledamöter och sedan omstruktureringen 2020 även en utbildningsbevakare och sexmästaren. Arbetet går bland annat ut på att driva och leda verksamhet som främjar studenternas välmående i och utanför sina studier.


Kårstyrelsen representerar också studenterna i olika mötesformer för att utveckla utbildningen, Odontologiska fakulteten och Malmö Universitet. Bland annat är styrelsemedlemarna ledamöter och studentrepresentanter i tandvårdsnämnden, fakultetsstyrelsen, utbildningsnämnden och utbildningsberedningen,


Styrelsen har även ansvaret för att kalla till stormöten och allmänna möten för att diskutera, inspirera och besluta om kårens verksamhet. Kårstyrelsen har utöver dessa möten ca 6 egna möten per termin.


Arbetet bedrivs helt enkelt på följande sätt:

  • Genom att representera studenterna och agera påtryckare och inspiratörer mot fakulteten och universitetet.
  • Genom att inspirera och driva utskotten och andra grupper på skolan.
  • Genom att genomföra egna projekt och evenemang.
  • Genom att företräda enskilda studenter om så efterfrågas.


Poster i kårstyrelsen och utskottsordförande väljs en gång om året i ett val förberett av kårens valberedning. Ett förtroendeuppdrag i odontologiska studentkåren är helt ideellt och samtliga i kåren studerar 100 % parallellt med sina uppdrag.


Föreningar och utskott

Under kårstyrelsen finns ett antal föreningar och under dessa utskott som driver den största delen av verksamheten ut mot studenterna. Föreningarna och utskottens bredd ger ett stort utbud på aktiviteter. Varje utskott och förening har en ordförande som ansvarar för ekonomin och den verksamhet det egna utskottet bedriver.


Många aktiviteter på skolan har en tradition och är återkommande från år till år. Det skapas även ständigt nya projekt för studenter av studenter. Exempel på årliga traditioner är Golfdagen ”OD-Open”, oktoberfesten, välgörenhetsloppet, mordgåtesittningen m.m.


Utanför utskottens verksamhet finns bl.a. vinter- och vårmiddagen (f.d. dam- och herrmiddagen), insparken samt avgångskursernas avslutningsmiddag, där kåren är med och finansierar.