Bli medlem idag för att ta del av alla medlemsförmåner!

För att bli medlem i Odontologiska studentkåren behöver du ladda ner appen Orbi och skapa ett konto.  Under registreringen måste ange att du tillhör Odontologiska studentkåren. 


Klicka därefter på andra ikonen från vänster längst ner och klicka sedan på medlemskortet. Fortsätt genom att klicka på "Become a member" och svara sedan på frågorna i formuläret och betala enligt anvisningarna.


Efter godkännande från administrator är du officiellt kårmedlem. Grattis!